Det här är KÖKSTRÄDGÅRDEN en blogg som bara handlar om att odla grönsaker, örter, kryddor och blommor. FRÅN FRÖ TILL TALLRIK! - Egen odlat smakar ju bäst, ja och mer närproducerat kan det knappast bli. I mitt VÄXTHUS drar jag upp allehanda plantor till köksträdgården, senare på säsongen odlas det huvudsakligen tomater och chilies i växthuset. I min POTAGER trivs grönsaker, örter, medicinalväxter och kryddor tillsammans med blommor och en del vänner från djurriket. Jag har förstås även en del mindre önskvärda vänner ifrån djurriket också men odlar praktiskt taget eller rättare sagt strävar efter att odla ekologiskt så inga gifter får användas. Länge leve mångfalden! Välkommen till Tyras Trädgård - MÅNGFALDENS KÖKSTRÄDGÅRD
Växthus 3x6 meter och har en väl tilltagen höjd på cirka 3,8. Jag designade, konstruerade och byggde mitt växthus under 2003, materialet till växthuset är delvist återvunnet. Jag hittade 36 stycken antika fönster stående på vinden och jag tyckte att de hade så fantastiskt vackert gammalt glas, det var då jag hittade dem som idéerna kom till att bygga mig ett alldeles eget växthus. En underbart rolig process som jag inte ångrar en sekund av. Köksträdgården är ungefär 150 kvadratmeter stor och är huvudsakligen omgärdad av ett högt, oregelbundet pilstaket och en syrénhäck. Jag odlar både i upphöjda odlingsbäddar, pallkragar och stora krukor eller dyligt. Framför växthuset försöker jag hålla öppet, där har jag anlagt en plan av kullersten och i centrum av den finns en stor kvarnsten. Se skiss.

tisdag

Riksförbundet SVENSK TRÄDGÅRD

Ännu en kall och vacker vinterdag...


Då har jag då äntligen gått med i Riksförbundet Svensk Trädgård, det är något som jag har tänkt göra i åratal men nu så är det gjort. Det kanske var det där jag läste om att nästa nummer i förbundets tidning Hem TRÄDGÅRDEN skulle det vara en artikel om just det som ligger mej mest varmt om hjärtat...javisst köksträdgården.
Så här säjer Svensk Trädgård om...Svensk Trädgård


"Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med 31 000 medlemmar fördelat på 177 lokalföreningar runt hela landet. Vi är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden.Vårt ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.


Förutom att vi ger ut den erkända tidningen Hemträdgården 6 gånger per år bevakar vi också fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök, rådgivning och utformning av lagar och förordningar som kan påverka oss som hemträdgårdsägare.
En allt viktigare roll är att bevaka konsumentintressena när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap vi köper.


Svensk Trädgård har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård. Vi ger också ut småskrifter och faktablad samt anordnar medlemsresor.Vi är medarrangörer för trädgårdsmässsan Nordiska Trädgårdar i Stockholm." läs mer

I NÄSTA NUMMER av Hem TRÅDGÅRDEN kan vi läsa om:


Exotiska orkidéer – i dag var mans blomma.

Många små fröer – ger hopp om framtiden.

Köksträdgården – blir fin med designhjälp.

Sibirisk växtjakt – kan göra Norrland grönare.

Färgsätt trädgården – med hjälp av perennerna.

Nästa nummer utkommer 29 januari 2010
Spännande när den dimper ner i brevlådan...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...