Det här är KÖKSTRÄDGÅRDEN en blogg som bara handlar om att odla grönsaker, örter, kryddor och blommor. FRÅN FRÖ TILL TALLRIK! - Egen odlat smakar ju bäst, ja och mer närproducerat kan det knappast bli. I mitt VÄXTHUS drar jag upp allehanda plantor till köksträdgården, senare på säsongen odlas det huvudsakligen tomater och chilies i växthuset. I min POTAGER trivs grönsaker, örter, medicinalväxter och kryddor tillsammans med blommor och en del vänner från djurriket. Jag har förstås även en del mindre önskvärda vänner ifrån djurriket också men odlar praktiskt taget eller rättare sagt strävar efter att odla ekologiskt så inga gifter får användas. Länge leve mångfalden! Välkommen till Tyras Trädgård - MÅNGFALDENS KÖKSTRÄDGÅRD
Växthus 3x6 meter och har en väl tilltagen höjd på cirka 3,8. Jag designade, konstruerade och byggde mitt växthus under 2003, materialet till växthuset är delvist återvunnet. Jag hittade 36 stycken antika fönster stående på vinden och jag tyckte att de hade så fantastiskt vackert gammalt glas, det var då jag hittade dem som idéerna kom till att bygga mig ett alldeles eget växthus. En underbart rolig process som jag inte ångrar en sekund av. Köksträdgården är ungefär 150 kvadratmeter stor och är huvudsakligen omgärdad av ett högt, oregelbundet pilstaket och en syrénhäck. Jag odlar både i upphöjda odlingsbäddar, pallkragar och stora krukor eller dyligt. Framför växthuset försöker jag hålla öppet, där har jag anlagt en plan av kullersten och i centrum av den finns en stor kvarnsten. Se skiss.

COACHNING

Trädgårdsrådgivning - trädgårdscoachning

Behöver du hjälp?
Vad kan jag stå till tjänst med?


Jag står till tjänst med att hjälpa dig med tips och idéer när du vill anlägga din köksträdgård? Det kan gälla allt från design och materialval till växtval o.s.v.

Många skriver till mig och frågar om hur jag byggde mitt växthus och jag erbjuder nu mina tjänster med att vara rådgivande med tekniska lösningar och design när du planerar bygga ditt växthus. Antingen via besök eller över internet.


Jag gör även hembesök och tillsammans med dig planerar vi din köksträdgård eller växthusbygge. Vid första besöket är det bra om en tomtkarta finns framtagen att arbeta med, den bör ha en vettig förstoring som man kan arbeta med. Det är också bra om du i förväg skriver upp vad du har för visioner med din köksträdgård.

Med vänlig hälsning/TYRA

Arvode utgår med 480:-+ moms/timme - eller fast pris per uppdrag, minimum debitering 2 timmar.
Fakturering sker via elektroniska fakturor. Innehar f-skatt.Kontakt: tilltyra@gmail.com


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...